contact

Stichting Taourirt is volledig afhankelijk van giften van particulieren, ondernemingen en fondsen. Uw steun is van fundamenteel belang. Om de kosten zo laag mogelijk te houden en de resultaten te maximaliseren heeft Stichting Taourirt geen betaalde krachten. Integendeel de bestuursleden zijn zelf ook donateurs en dragen middels eigen middelen bij aan de realisatie van de projecten.

U kunt ons helpen door donateur te worden, mail of bel ons en wij kunnen u een donateursformulier sturen.

Misschien wilt u zich als vrijwilliger of bestuurslid aanmelden. Wij horen dat graag per mail en zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen om te zien hoe u ons het beste kunt helpen.

Alvast hartelijk dank.

Bankrekeningnummer: NL54 RABO 0126 7739 12 t.n.v. Stichting Taourirt
Kamer van Koophandel: 54135087

De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Stichting Taourirt, gevestigd in Bodegraven – Reeuwijk

Ria Kromwijk         info@meertoekomstvoortaourirt.nl
Zahra Elâtouani     info@meertoekomstvoortaourirt.nl   |  tel.: 06-84105854