projecten

 

Het ondersteunen van de oprichting  van een dovenschool

Stichting Taourirt ondersteunt partnerorganisatie Ghad afdal in het arme Rifgebied met het oprichten van een dovenschool. Het aantal dove en slechthorende kinderen is erg groot in het Rifgebied. In Taourirt en omgeving zijn er rond de 150. In een dorp daar vlakbij zijn 500 dove en slechthorende mensen en kinderen geteld. In januari 2013 deed een specialist uit Nederland er geheel vrijwillig onderzoek naar de oorzaak. Het lijkt samen te hangen met het feit dat veel ouders familie van elkaar zijn. Op hoog niveau gaan mogelijkheden tot voorlichting besproken worden.

Stichting Taourirt huurt vanaf begin oktober 2012 drie lokalen waarin 50 dove kinderen alvast les krijgen. (De bouw van een nieuwe Dovenschool in Taourirt begint in januari 2013). De basisscholen De Willibrord en De Bron in de gemeente Bodegraven – Reeuwijk hebben hun “oude” schoolmeubilair aan de Stichting geschonken. En Basisschool De Cirkel in Gouda voor alle groepen de rekenboeken.

Er is nog behoefte aan veel spullen zoals computers, laptops (ook gebruikte exemplaren), doven-lesmateriaal, gehoorscreening- en gehoorapparatuur.

Ook een geldelijke bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer     NL54 RABO 0126 7739 12 t.n.v. Stichting Taourirt  Bodegraven

 

inruimen van de container

Stichting Taourirt krijgt hulp bij het inladen o.a. van            Stichting Al Amal uit Den Haag op 28 oktober 2012.         Door hun ervaring wordt elke centimeter benut.

 

Een zee-container met 40 kuub aan hulpgoederen zoals schoolmeubilair is 30 oktober 2012 vanuit Bodegraven vertrokken om gedeeltelijk over zee via Rotterdam en Casablanca naar Taourirt vervoerd te worden. Aldaar zijn de goederen verdeeld door medewerkers van Stichting Taourirt, en met veel enthousiasme in ontvangst genomen door de mensen die het nodig hebben.

In juli 2014 zijn weer 2 containers (bij elkaar 80 kuub) vervoerd naar Taourirt met hulpgoederen en heel veel schoolmeubilair. Dit alles dankzij veel sponsors en dovenscholen in Nederland die zelf nieuw meubilair kregen.  Zie ook de informatie bij Nieuws 2014 op deze site.

 

Hulp aan ouderen en zieken.

Er is een Huis voor Ouderen, maar ook hier ontbraken essentiële spullen, zoals een wasmachine, incontinentiemateriaal, zeilen voor de bedden etc.  Ons doel was om hier ook met uw hulp wat aan te doen. De broodnodige materialen waren van harte welkom.

Stichting Taourirt heeft een bijna nieuwe wasmachine, merk Miele en veel incontinentie-materiaal gekregen. De Stichting heeft 25 meter bedzeil kunnen kopen. Het is verzonden in de zee-container die 30 oktober 2012 is vertrokken naar Taourirt. Met veel dankbaarheid zijn deze spullen in ontvangst genomen door de bewoners en medewerkers van het Huis voor Ouderen in Taourirt.

Leden van Stichting Taourirt bezoeken het Huis voor ouderen in Taourirt in februari 2012

 

Meewerken om de levensomstandigheden te verbeteren van de armsten, waaronder veel vrouwen.

Hiervoor heeft Stichting Taourirt behoefte o.a. aan nog goed werkende naaimachines en bijbehoren, zodat vrouwen op deze manier in hun levensbehoeften en die van het gezin kunnen voorzien.

De goederen worden naar de container gebracht op             28 oktober 2012

Tot nu toe zijn 3 naaimachines ontvangen, samen met wel honderden zakken met gedragen kleding enz.enz.. is deze in oktober 2012 meegegaan met de zee-container naar Taourirt.